Vergoedingen

Vergoeding logopedie 2019:

Logopedie is gespecialiseerde paramedische zorg.
Logopediepraktijk Diemen heeft in 2019 met alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten waardoor logopedie voor iedereen wordt vergoed uit het basispakket.