Doelgroepen

Op Logopediepraktijk Diemen kunnen kinderen van 0 tot 18 jaar voor logopedie terecht. De volgende doelgroepen worden in de praktijk behandeld:

  • Kinderen met spraakproblemen.
  • Kinderen met taal(ontwikkelings)problemen.
  • Jongeren met afwijkende mondgewoonten, met of zonder beugel.
  • (jonge) Kinderen met afwijkende mondgewoonten.
  • Baby’s en jonge kinderen met eet- en drinkproblemen (Preverbale logopedie).
  • Kinderen met logopedische problemen als gevolg van gedragsproblemen.
  • Kinderen met logopedische problemen als gevolg van sensorische informatieverwerkingsproblemen.